www.sparekassefonden.dk

Øster Brønderslev Sparekasses Fond


Dette er hjemmesiden for Øster Brønderslev Sparekasses Fond.
Fonden er etableret med det genererede overskud i Øster Brønderslev Sparekasse efter salget til Nordjyske Bank.
Der er ansøgningsfrist for støtte 2 gange om året: 1. april
og 1. september.

Den 21. uddeling af fondsmidler - april 2021

Ved udløbet af ansøgningsfristen 1. april til årets første udlodning af midler fra Sparekassefonden, var der indleveret 15 ansøgninger om støtte på 678.650 kroner til projekter, som samlet beløb sig til 3.281.966 kroner. Af de 15 ansøgninger fik en straks afslag, da den ikke kom fra Sparekassefondens virkeområde, der jo er den gamle sparekasses primære forretningsområde. Kort herover kan findes på Sparekassefondens hjemmeside

Ansøgningerne blev behandlet på bestyrelsesmødet sidst i april, og man valgte at støtte disse formål med i alt 246.698 kroner:

Aktive Badere, Brønderslev: 8.000 kr. til projektor og fælles arrangement
Købmandsgårdens Venner, Tylstrup: Forhåndstilsagn om støtte på 61.618 kroner til borde, stole, kopper og tallerkener under forudsætning af at fase 1 gennemført.
Brønderslev Tennisklub: 50.000 kr. til padelbaner
Vennekredsen for Kornumgaard: 2.000 kr. til havebænke
Brønderslev Golfklub: 10.000 kr. som tilskud til beplantning
Brønderslev Idrætsforening Fodbold: 17.980 kr. til udskiftningsbokse ved kunststofbanen
Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening: 20.000 kr. til shelter
Brønderslev Skytteforening: 50.000 kr. til renovering af skydebane
Øster Brønderslev Idrætsforening: 12.100 kr. til et TV
Brønderslev Pensionistforening: 15.000 kr. til åbent musikarrangement

Siden første uddeling i 2010 har Sparekassefonden dermed i alt udloddet 7.082.636 kr


Alle uddelinger
En side med alle Sparekassefondens uddelinger siden 2010 kan ses HER
En geografisk/systematisk oversigt over de samme uddelinger ken ses HER

BEMÆRK

Bestyrelsen understreger, at vedtægter og det senest reviderede regnskab skal være sendt med fra foreninger m.v.Dokumenter

Sparekassefondens vedtægter ses HER

Retningslinjer for Sparekassefonden - NYE fra maj 2018 -ses HER

Kort over Fondens geografiske område ses HER

Udbetalingsanmodning hentes HER

Ansøgningsskema

Ved ansøgninger om støtte er det nødvendigt at anvende det ansøgningsskema, som bestyrelsen har lavet.

Det kan hentes HER

Næste ansøgningsfrist er 1. september 2021.NB:
Fondens bestyrelse udgøres fra 2018 af:
Mai-Britt Bering, Danserhøj 35, Øster Brønderslev, 9700 Brønderslev (formand)
Per Taagaard, Langelandsgade 23, 9700 Brønderslev (regnskabsfører)
Birgitte Elgaard, Dannevirkevej 8, Øster Brønderslev, 9700 Brønderslev (sekretær)
Birgit Søndergaard Nielsen, Buurholtvej 47, Øster Brønderslev, 9700 Brønderslev
Per Jørgensen, Hollenstedvej 59, Hollensted, 9700 Brønderslev
Thomas Krog, Olufsgade 81, 9700 Brønderslev
Klaus Riis Klæstrup, Fini Henriques Kvarter 22, 9700 Brønderslev
Fondens kontaktadresse er:

Mai-Britt Bering –
info@sparekassefonden.dk

Fra venstre: Per Taagaard, Per Jørgensen, Klaus Riis Klæstrup, Birgitte Elgaard, Birgit Søndergaard Nielsen,
Mai-Britt Bering og Thomas Krog.