www.sparekassefonden.dk

Øster Brønderslev Sparekasses Fond


Dette er hjemmesiden for Øster Brønderslev Sparekasses Fond.
Fonden er etableret med det genererede overskud i Øster Brønderslev Sparekasse efter salget til Nordjyske Bank.
Der er ansøgningsfrist for støtte 2 gange om året: 1. april
og 1. september.

Den 25. uddeling af fondsmidler - april 2023

Der var til ansøgningsrunden april 2023 ansøgt om tilskud for i alt 1.205.179 kr. til 30 forskellige projekter.
Der blev bevilliget tilsagn eller deltilsagn til 10 af de 30 projekter – i alt 238.699 kr.

Disse projekter fik støtte:

Den Runde Pavillons Venner: 50.000 kroner som tilskud til etablering af depotrum og toilet
ØBI Krolf: 32.000 kr. som tilskud til læskur
Tylstrup Gymnastikforening: 12.500 kr. som tilskud til gymnastikredskaber og trøjer
ØBI Fodbold: 10.000 kr. som tilskud til læskur ved kampbane
ØBI: 15.000 kr. som tilskud til rekvisitter til håndbold og fodbold
Psykiatrisk Museum: 4.699 kr. til affugter og roll-up
Beboerforeningen Støkket i Hvilshøj: 3.500 kr. som tilskud til sandkasse, bålremedier og spil
Brønderslev Familie- og Firmaidræt: 15.000 kr. til 3 krolfbaner
Brønderslev Svømmeklub: 43.500 kr. som tilskud til rygstartsbøjler
Brønderslev Rideklub: 22.550 som tilskud til elevhest
Fonden Brønderslev-Hallerne: 3.000 kr. til CrossFit-container

Hermed har Sparekassefonden siden 2010 i alt delt 8.353.330 kroner ud til lokale formål.

Alle uddelinger
En side med alle Sparekassefondens andreuddelinger siden 2010 kan ses HER
En geografisk/systematisk oversigt over de samme uddelinger ken ses HER

BEMÆRK Bestyrelsen understreger, at vedtægter og det senest reviderede regnskab skal være sendt med fra foreninger m.v.Dokumenter

Sparekassefondens vedtægter ses HER

Retningslinjer for Sparekassefonden - NYE fra maj 2018 -ses HER

Kort over Fondens geografiske område ses HER

Udbetalingsanmodning hentes HER

Ansøgningsskema

Ved ansøgninger om støtte er det nødvendigt at anvende det ansøgningsskema, som bestyrelsen har lavet.

Det kan hentes HER

Næste ansøgningsfrist er 1. september 2023.NB:
Fondens bestyrelse udgøres fra 2018 af:
Mai-Britt Bering, Danserhøj 35, Øster Brønderslev, 9700 Brønderslev (formand)
Per Taagaard, Langelandsgade 23, 9700 Brønderslev (regnskabsfører)
Birgitte Elgaard, Dannevirkevej 8, Øster Brønderslev, 9700 Brønderslev (sekretær)
Birgit Søndergaard Nielsen, Buurholtvej 47, Øster Brønderslev, 9700 Brønderslev
Per Jørgensen, Hollenstedvej 59, Hollensted, 9700 Brønderslev
Thomas Krog, Olufsgade 81, 9700 Brønderslev
Klaus Riis Klæstrup, Fini Henriques Kvarter 22, 9700 Brønderslev
Fondens kontaktadresse er:

Klaus Riis Klæstrup –
info@sparekassefonden.dk

Fra venstre: Per Taagaard, Per Jørgensen, Klaus Riis Klæstrup, Birgitte Elgaard, Birgit Søndergaard Nielsen,
Mai-Britt Bering og Thomas Krog.