www.sparekassefonden.dk

Øster Brønderslev Sparekasses Fond


Dette er hjemmesiden for Øster Brønderslev Sparekasses Fond.
Fonden er etableret med det genererede overskud i Øster Brønderslev Sparekasse efter salget til Nordjyske Bank.
Der er ansøgningsfrist for støtte 2 gange om året: 1. maj og 1. oktober.

BEMÆRK DE NYE ANSØGNINGSFRISTER!


Den 27. uddeling af fondsmidler - april 2024

Til Sparekassefondens uddeling efter ansøgningsfristen 1. april 2024 var der kommet 22 ansøgninger om i alt 1.679.197 kr. til projekter med samlede udgifter på i alt 3.369.961 Kr.

Der blev bevilliget tilsagn eller deltilsagn til 11 af de 22 projekter – i alt 361.675 kr. Dertil er der forhåndsbevilliget 500.000 kr. til Brønderslev Amatørscene til udbetaling senest 30. juni 2026.

De støttede foreninger og projekter er:

 • Neuroenhed Nord Brønderslev: 12.500 kr. til billeder/fotostater
 • Brønderslev Bokseklub: 20.000 kr. som tilskud til køb af markedstest
 • Kolonihaveforeningen Agdrupparken: 13.200 til udarbejdelse af jubilæumsskrift
 • FDF Brønderslev: 40.000 til nyt tag på lejrcenter Godset i Hallund
 • Markedskroen under BI: 45.000 kr. til kontorvogn/modulvogn
 • Psykiatrihistorisk Museum: 1.975 kr. til lydudstyr ved foredrag
 • Brønderslev Jagtforening: 75.000 kr. som tilskud til kastemaskiner
 • Brønderslev Tennisklub: 15.000 kr. som tilskud til udvidelse af lysanlæg
 • Øster Brønderslev Idrætsforening: 100.000 kr. som tilskud til lysanlæg
 • Øster Brønderslev Borgerforening: 39.000 kr. som tilskud til servicetelt
 • Brønderslev Amatørscene: 500.000 kr. til biografstole i den kommende sal

Hermed har Sparekassefonden siden sin etablering i 2010 støttet lokale formål med i alt 9.319.206 kroner.

De fleste af modtagerne af støtte sammen med de fleste fra bestyrelsen til uddelingsmøde i Nordjyske Bank.

Alle uddelinger
En side med alle Sparekassefondens andreuddelinger siden 2010 kan ses HER

BEMÆRK Bestyrelsen understreger, at vedtægter og det senest reviderede regnskab skal være sendt med fra foreninger m.v.


Dokumenter

Sparekassefondens nyeste vedtægter ses HER

Retningslinjer for Sparekassefonden - NYE fra maj 2018 -ses HER

Kort over Fondens geografiske område ses HER

Udbetalingsanmodning hentes HER


Ansøgningsskema

Ved ansøgninger om støtte er det nødvendigt at anvende det ansøgningsskema, som bestyrelsen har lavet.

Det kan hentes HER

Næste ansøgningsfrist er 1. oktober 2024.

NB:
Fondens kontaktadresse er:

Klaus Riis Klæstrup –
info@sparekassefonden.dk


Fondens bestyrelse udgøres fra 2024 af:
Klaus Riis Klæstrup, Brønderslev (formand)
Bjrne Løth, Hallundvej (næstformand)
Per Jensen, Hallund (kasserer - assisteret af Per Taagaard)
Helle Bønnelykke, Brønderslev (sekretær)
Birgitte Elgaard, Øster Brønderslev (referent)
Birgit Søndergaard Nielsen, Øster Brønderslev (Facilitator for bestyrelsesmøder samt hjemmeside)
Thomas Krog, Brønderslev (Presseansvarlig og stedfortræder for kasserer
BESTYRELSEN

Fra venstre: Per Jensen, Bjarne Løth, Helle Bønnelykke, Birgit Søndergaard Nielsen,
Thomas Krog, Klaus Riis Klæstrup og Birgitte Elgaard