www.sparekassefonden.dk

Øster Brønderslev Sparekasses Fond


Dette er hjemmesiden for Øster Brønderslev Sparekasses Fond.
Fonden er etableret med det genererede overskud i Øster Brønderslev Sparekasse efter salget til Nordjyske Bank.
Der er ansøgningsfrist for støtte 2 gange om året: 1. april
og 1. september.

Den 26. uddeling af fondsmidler - september 2023

Til Sparekassefondens uddeling efter ansøgningsfristen 1. september 2023 kom der 11 ansøgninger om i alt 401.261 kr. til projekter med et samlet budget på 2.641.570 kroner.
Bestyrelsen valgte at støtte 6 af projekterne med i alt 130.900 kroner.

De støttede foreninger og projekter er

Mødrehjælpen Brønderslev: 8.500 kr. i tilskud til børns deltagelse i et julegaveværksted.
Brønderslev Firma- og Familieidræt: 25.000 kr. i tilskud til etablering af nyt gulv.
Brønderslev Tennis- og Paselklub: 10.000 kr. i tilskud til boldmaskine.
Lokalbladet for Øster Brønderslev og Hallund: 2.400 kr. til ny printer.
Brønderslev Idrætsforening: 75.000 kr. i tilskud til nye omklædningsrum.
Brønderslev Pensionistforening: 10.000 kr. i tilskud til “Musik i parken”.

Hermed har Sparekassefonden siden sin etablering i 2010 støttet lokale formål med i alt 8.457.531 kroner.

Alle uddelinger
En side med alle Sparekassefondens andreuddelinger siden 2010 kan ses HER
En geografisk/systematisk oversigt over de samme uddelinger ken ses HER

BEMÆRK Bestyrelsen understreger, at vedtægter og det senest reviderede regnskab skal være sendt med fra foreninger m.v.Dokumenter

Sparekassefondens nyeste vedtægter ses HER

Retningslinjer for Sparekassefonden - NYE fra maj 2018 -ses HER

Kort over Fondens geografiske område ses HER

Udbetalingsanmodning hentes HER

Ansøgningsskema

Ved ansøgninger om støtte er det nødvendigt at anvende det ansøgningsskema, som bestyrelsen har lavet.

Det kan hentes HER

Næste ansøgningsfrist er 1. april 2024.NB:
Fondens bestyrelse udgøres fra 2018 af:
Mai-Britt Bering, Danserhøj 35, Øster Brønderslev, 9700 Brønderslev (formand)
Per Taagaard, Langelandsgade 23, 9700 Brønderslev (regnskabsfører)
Birgitte Elgaard, Dannevirkevej 8, Øster Brønderslev, 9700 Brønderslev (sekretær)
Birgit Søndergaard Nielsen, Buurholtvej 47, Øster Brønderslev, 9700 Brønderslev
Per Jørgensen, Hollenstedvej 59, Hollensted, 9700 Brønderslev
Thomas Krog, Olufsgade 81, 9700 Brønderslev
Klaus Riis Klæstrup, Fini Henriques Kvarter 22, 9700 Brønderslev
Fondens kontaktadresse er:

Klaus Riis Klæstrup –
info@sparekassefonden.dk

Fra venstre: Per Taagaard, Per Jørgensen, Klaus Riis Klæstrup, Birgitte Elgaard, Birgit Søndergaard Nielsen,
Mai-Britt Bering og Thomas Krog.